De Robotgrasmaaier

Zoek een product

Vul in onderstaand veld het aantal vierkante meters in en bekijk de resultaten

Voor welk type tuin geschikt?

Wat is de maximale werkcapaciteit van de Automower™?

Een Automower™ kan tot 6000 m² ±20% maaien, naargelang van het model en de complexiteit van de tuin. De capaciteit van de verschillende modellen is als volgt: Automower™ 210 C: tot 500 m² Automower™ 220 AC: tot 1.800 m² Automower™ 230 ACX: tot 3.000 m² Automower™ Solar Hybrid: tot 2.200 m² Automower™ 260 ACX: tot 6.000 m²

Zou ik toch nog een traditionele grasmaaier nodig hebben?

Nee. Een trimmer daarentegen zou nodig kunnen zijn voor de afwerking.

Wat te doen als de oppervlakte van mijn gazon groter is dan 6000 m²?

U kunt twee of meer Automower™-toestellen naast elkaar installeren. Er bestaan momenteel reeds meerdere "meervoudige" installaties. Tot op heden is dertien het maximumaantal naast elkaar geïnstalleerde Automower™-grasmaaiers voor het onderhoud van een totale oppervlakte van 16.000 m².

Kan ik de Automower™ ook in een kleine tuin gebruiken?

Jawel, het aantal maaiuren van de Automower™ wordt bepaald op basis van de oppervlakte van het gazon. Een oppervlakte van 75 m² per uur is een realistische basis voor het model 220 AC, naast 90 m² per uur voor de Solar Hybrid, 125 m² per uur voor de 230 ACX en 250 m² per uur voor de nieuwe 260 ACX. De Automower™ 210C is tevens een goede keuze voor de eigenaars van een huis met een kleine tuin of een versnipperd gazonoppervlak.

Kan de Automower™ in alle tuinen worden gebruikt?

In principe wel, voor zover een eventuele helling niet steiler is dan 35%. In zeer versnipperde tuinen (gazon bestaande uit meerdere niet aaneensluitende percelen) moet u de Automower™ met de hand van het ene perceel naar het andere verplaatsen. Bij het installeren moet u ervoor zorgen dat de Automower™ niet over sectoren rijdt die niet gemaaid mogen worden, bijvoorbeeld bloemen, struiken, bomen, rotsen enz....

Kan de Automower™ op een onregelmatig gazon worden gebruikt?

Dankzij twee grote aandrijfwielen en een grote spoorbreedte voor een maximale grip kan de Automower™ worden ingezet op tamelijk oneffen terrein. Alleen kleine diepe gaten kunnen de machine blokkeren. Ze is echter klein genoeg om de kromming van een onregelmatig gazon te volgen. De heuveltjes worden er niet door gelijkgemaakt zoals het geval is met tal van traditionele grasmaaiers.

Kan de Automower™ voorwerpen detecteren, zoals kleren of speelgoed die op het gazon liggen?

Nee, de gebruiker mag geen voorwerpen op het gazon laten rondslingeren. Alle kleine voorwerpen waar de Automower™ over rijdt kunnen beschadigd worden en kunnen zelf de messen beschadigen. Controleer of er geen kleine voorwerpen op uw gazon rondslingeren alvorens uw Automower™ te gebruiken.

En wat met pijnappels, takken en afgevallen fruit?

Om de messen zoveel mogelijk te sparen moeten die voorwerpen geregeld worden bijeengeharkt of met de hand opgeraapt. De Automower™ wordt er niet door beschadigd maar de messen verslijten er sneller door. De takken kunnen de messen beschadigen of verbuigen, waardoor de machine minder doeltreffend zou maaien.

Wat gebeurt er wanneer er een bloemperk of bomen in het midden van de tuin staan?
 

Bij hindernissen of andere zones die niet gemaaid mogen worden, zijn er twee mogelijkheden: indien de hindernis hard is en minstens 10 cm hoog, raakt de Automower™ die gewoon aan, rijdt achteruit en neemt een andere richting om zijn werk voort te zetten; de andere zones, zoals een bloemperk of een zwembad, moeten van de maaizone worden uitgesloten door het creëren van eilandjes met behulp van de begrenzingsdraad.

Hoe zeer hoog gras maaien?

Als het gras zeer hoog en dik is, moet u de maaihoogte verhogen, en daarna geleidelijk aan verlagen tot op het vereiste niveau. Haal uw Automower™ tamelijk vroeg in het seizoen buiten om te voorkomen dat het gras te hoog wordt.

Er staat veel mos op mijn gazon, welke invloed kan dat hebben op de Automower™?

Het is veeleer de Automower™ die een invloed zal hebben op het mos. Het voortdurend maaien heeft een zeer positieve invloed op de groei van het gras dat uiteindelijk het mos geleidelijk doet verdwijnen.

Kan de Automower™ bij regenweer werken?

Jawel, in normale omstandigheden kan een Automower™ bij regen zijn werk voortzetten zonder enig risico op schade. We raden echter aan de Automower™ binnen te halen bij extreme weersomstandigheden zoals stortregen of storm.

Kan de Automower™ bij zeer warm weer werken?

De Automower™ is ontworpen om te werken bij temperaturen tot circa 45°C. Vanaf 25°C zijn de maai- en laadtijden korter omdat de capaciteit van de accu's bij warm weer afneemt. De werkcapaciteit blijft echter onveranderd.

Alsik mijn Automower™ in mijn tweede verblijf wil gebruiken of als ik hem wil delen met mijn buur, kan de machine dan op twee veWat als rschillende plaatsen werken?

Jawel, als u twee laadstations en twee begrenzingsdraden aanschaft, kunt u twee verschillende installaties maken en uw Automower™ van de ene plek naar de andere vervoeren.